ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง มีความประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานหลายอัตรา

  « เมื่อ 11-11-2015 เวลา 09:15:27 โดย ประชาสัมพันธ์ อ่าน 37221 »
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
มีความประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานหลายอัตรา
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่สารบรรณ เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
1 คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.2 มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ
1.3 มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
2 เอกสารในการสมัคร
2.1 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงและสำเนา
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 เพศชาย ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.6 เอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
3 การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง (อาคาร7) ชั้น 3 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) 0-2354-6668 ต่อ 26411
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved