ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครอาจารย์ 3 ตำแหน่ง

  « เมื่อ 17-11-2015 เวลา 10:41:34 โดย สุพัตรา อ่าน 37171 »

คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน

 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  1 อัตรา 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย และระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย รับและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่

 11 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ อาคาร ห้อง 21โทร.02-649-5543

 

สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา รับและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ อาคาร ห้อง 21โทร.02-649-5543

 

สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  27 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร ห้อง 217

โทร.02-649-5543


ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved