ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานวารสารโรคมะเร็ง

  « เมื่อ 17-11-2015 เวลา 13:32:03 โดย สำนักงานวารสารโรคมะเร็ง อ่าน 37146 »

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รับสมัคร เจ้าหน้าที่
บริหารงานสำนักงานวารสารโรคมะเร็ง

คุณสมบัติดังนี้
1. จบปริญญา
ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีวภาพ ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office หรือโปรแกรมอื่นได้

ลักษณะงาน
1. ทำงานเกี่ยวกับ
การจัดทำหนังสือวารสารโรคมะเร็ง
2. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับด้านวารสารโรคมะเร็ง
3. ติดต่อประสานงานทั่วไป เกี่ยวกับ
การจัดทำวารสารโรคมะเร็ง

เงินเดือน 18,000 บาท

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สำเนา
วุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4. รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1รูป

รายละเอียดการสมัคร
รับสมัครจนถึงวันที่
20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
ที่
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
268/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-
202-6800 ต่อ 2205 ติดต่อคุณสุนันทา คุณณัฐสลิล

และสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 10.00 น.

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved