ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  « เมื่อ 26-11-2015 เวลา 15:45:03 โดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อ่าน 37158 »
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 - 8 มกราคม 2559 คุณสมบัติปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และ 

ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร ไม่จำกัดสาขาวิชา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8838 ,8842, 

8928 และ 9937  http://www.opdc.go.th  หรือ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 zone W1 โทร 0 

2141 9015 – 18 http://www.igpthai.org
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved