ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบฯของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA.)

  « เมื่อ 09-12-2015 เวลา 19:18:36 โดย crossroad93 อ่าน 49986 »

เมื่อเร็วนี้ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.หรือPEA.) ได้จัดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของกฟภ.
และได้ระบุข้อปฎิบัติต่างๆในการสอบฯ ในระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ระบุลงไปด้วยเพื่อให้ผู้เข้าสอบทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะปฎิบัติตามที่PEA.กำหนดทุกประการ

เมื่อผู้สมัครเข้าสอบฯ กดยอมรับข้อกำหนดต่างๆ การสมัครสอบทางระบบออนไลน์จึงเป็นอันสมบูรณ์

โดยในวันที่จัดการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี...

แต่มีผู้ขอเข้ารับการสอบฯบางท่าน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษามาขอเข้าสอบฯ ซึ่งการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษานั้นจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดี แต่เป็นการแต่งกายที่ผิดจาก ข้อปฎิบัติฯ ที่ทางกฟภ. กำหนดไว้

ซึ่งกฟภ.กำหนดให้ผู้เข้าสอบทั้งหญิงและชาย แต่งกายด้วยเสื้อยืดสีพื้น ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงกีฬาหรือกางเกงวอร์ม

เมื่อการแต่งกายของผุ้เข้าสอบฯ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ทางกรรมการผู้ควบคุมการสอบ จึงไม่อนญาตให้เข้าห้องสอบฯ..

หลังจากนั้นได้มีผู้เข้าสอบฯบางท่าน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบฯ มาตั้งกระทู้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกปฎิเสธการให้เข้าสอบฯ ในสื่อออนไลน์นั้น

ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) จึงขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ผู้เข้าสอบฯ ในครั้งนี้ หรือผู้ที่จะเข้าสอบฯในครั้งถัดไป รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบฯ ดังนี้คือ

    1.ทำความเข้าใจและทำตามข้อปฎิบัติฯ ที่กำหนดไว้ทุกข้อ อย่างเคร่งครัด ก่อนเข้าสอบฯ

    2.การแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีพื้น ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงกีฬาหรือกางเกงวอร์ม ถอด รองเท้าและถุงเท้าฯลฯ นั้น ก็เพื่อความเสมอภาค เป็นการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการสอบฯ

   3.กฟภ.ยึดถือมาตรฐานในการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่ง ต่างๆ อันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการสอบฯของหน่วยรัฐฯแห่งอื่น ทุกครั้งในการจัดสอบฯ

กฟภ.จึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้รับทราบโดยทั่วกัน
 
   อนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ออกมาเป็นระยะๆ จึงขอให้ผู้ที่สนใจเข้าสอบ ติดตามข่าวสารจากทาง
กฟภ.อย่างต่อเนื่อง.
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved