ประกาศผลสอบ.com
2566
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

  « เมื่อ 21-12-2015 เวลา 09:44:56 โดย suporn อ่าน 49642 »

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

  ๑.๑ พนักงานการเงินและบัญชี         จำนวน ๑ อัตรา
  ๑.๒ พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์       จำนวน ๑ อัตรา
  ๑.๓ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน       จำนวน ๑ อัตรา
  ๑.๔ พนักงานการตลาด         จำนวน ๑ อัตรา
  ๑.๕ พนักงานธุรการ           จำนวน ๑ อัตรา    
  ๑.๖ ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน             จำนวน ๗ อัตรา
  ๑.๗ พนักงานสถานที่              จำนวน ๑ อัตรา

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ (เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๐๐๔๒ - ๔ รายละเอียดhttp://www.pawnshop.bangkok.go.th/news/apply2_2558.pdf

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved