ประกาศผลสอบ.com
2566
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อุัตรา

  « เมื่อ 24-12-2015 เวลา 08:03:21 โดย คุณวันเพ็ญ มีสว่าง อ่าน 49640 »

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัตงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) จำนวน 1 อุัตรา

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ธูรกิจ

2. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

3. มีความรู้ทั่วไปด้านระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

4. มีความรู้เบื้องต้นการแก้ไขและป้องกันปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

5. ระบบเครือข่าย ( Network and LAN ) และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เอกสารและหลักฐาน

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใว่แว่นตาดำ ขนาด 3 * 4 ซม จำนวน 3 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือรับรองวุฒิ

4. บัตรประจำตัวประชาชน

วันเวลา

   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น ที่งานบุคคลากร  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โทร 02- 3953935  

คุณวันเพ็ญ  มีสว่าง (ฝ่ายบุคคลากร) โทร  089-889-1349

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved