ประกาศผลสอบ.com
2562
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล 2560
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ) เงินเดือนเริ่มต้น 10000-25000 บาทตามประสบการณ์

  « เมื่อ 07-01-2016 เวลา 17:01:19 โดย ฝ่ายบุคคล อ่าน 1289 »

ประสบการณ์กว่า 50 ปีของกลุ่มบริษัท มหาจักร ซึ่งดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง จนได้การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทมหาจักร ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำเข้าเกี่ยวกับ Audio (Denon และ JBL) / Visual / Lighting และเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ว่า บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุด รวมถึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริการหลังการขายอันเป็นเลิศตลอดไป บริษัทฯกำลังเปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับกลุ่มบริษัท มหาจักร ร่วมกัน

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ (ด่วนมาก !!!)

ลักษณะงาน  :

>> บริหารและจัดการระบบงานของแผนกการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

>> วิเคราะห์ว่างแผน กำหนดช่องทางการตลาด และจัดการงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนยอดขายสินค้าตามยอดที่ได้รับมอบหมาย

>> สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่ และรายเก่าอย่างต่อเนื่อง

>> บริหารจัดการงานด้านเอกสาร และรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

>> งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด

 

คุณสมบัติ :

>> เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

>> วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัครงาน

>> มีประสบการทางด้านการตลาด หรืองานขายสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

>> มีทักษะการทำงานที่เป็นทีมได้อย่างดี

>> มีความสามารถในการจัดการงานที่หลากหลาย

>> มีความอดทนต่อแรงกดดันในการปฏิบัติงานได้ดี

>> มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

>> มีทักษะในการเจรจา และการประสานงานที่ดี

>> มีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษที่ดี

>> สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบ้างครััง

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฎิบัติงาน >>สำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

วันเวลาการทำงาน >>จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ / เวลา 08.30 - 18.00 น. (หรือเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ)

อัตราค่าจ้าง >>15,000 - 20,000 บาท (หรือตามตกลง)

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ) / ประจำห้างใกล้บ้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

>>รับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในแผนกและที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

>>รับโทรศัพท์ ภายในแผนก โอนสายและประสานงานทั้งหมด

>>ทำรายงาน สรุป ภายในแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

>>จัดการประชุมภายในแผนก ประสานงานผู้เข้าร่วมการประชุม

>>จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกทั้งหมด

>>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานทั้งหมด

 

คุณสมบัติ :

>>เพศ หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

>>วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)

>>สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการพิมพ์ดีด

>>ทักษะในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน

>>ชองทำงานด้านเอกสาร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

>>สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

>>ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่หรือกำลังศึกษาภาคค่ำ

>>สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบ้างครั้งตามที่บริษัทฯ กำหนด

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน >>ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

วัน/เวลาการปฏิบัติงาน >>วันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ /เวลา : 08.30 - 18.00 น.

เงินเดือน >>10K-15K บาท/เดือน(ตามตกลงและประสบการณ์)

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design) ประจำสำนักงานใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>ออกแบบบู๊ธสินค้า ดิสเพลย์ ร้านของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดทั้งหมด

>>ออกแบบตกแต่งร้านค้า

>>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดที่รับผิดชอบทั้งหมด

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

>>ชายหรือหญิง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

>>สามารถใช้ Auto cad เพื่อเคลียร์แบบต่าง ๆ ได้

>>ถ้าสามารถทำ 3D ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

>>สามารถพบลูกค้าเพื่อ Present งาน และเคลียร์หน้างานได้

>>ผู้ที่มีความกระตือรือร้นต่องาน รักงานออกแบบ และรักความก้าวหน้า

>>มีความคิดสร้างสรรค์ และถ้ามีความรู้ด้านก่อสร้าง, วัสดุ, Details (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

>>ชอบทำงานเป็นทีม สสมารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน

>>สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

>>สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ หรือตามสาขาต่างๆของบริษัทฯ

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฎิบัติงาน >>ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

เงินเดือน >>15K-25K (หรือตามตากลงและประสบการณ์)

วัน/เวลาการปฎิบัติงาน >>จันทร์ -ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือตามประกาศของบริษัทฯ / เวลา : 09.00 - 19.00 น. หรือตามหน่วยงานกำหนด

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Manager (Home Integrated System) ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>ดูแลรับผิดชอบแผนก Home Integrated System

>>ดูแลเรื่องการขยายตลาด และเพิ่มยอดขายในตลาด Home Integrated System

>>ดูแลพนักงานขาย ในการเปิดการขาย และ ปิดการขาย

>>ดูแลรับผิดชอบทีม วิศวกร ในการทำงานด้านเทคนิค (การเขียนแบบ , การติดตั้งระบบ , การส่งมอบงาน)

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

>>เพศ ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

>>วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน)

>>มีทักษะในการบริหารงานระบบเครื่องเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

>>มีความอดทอนต่อแรงกดด้นในการทำงานได้เป็นอย่างดี

>>มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

>>มีความรู้ในเรื่องระบบเสียงและระบบงานเป็นอย่างดี

>>มีความรู้ในเรื่องระบบควบคุม (Automatic System) ในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

>>มีประสบการณ์ด้านการขายเชิงวิศวะ (Sales Engineer)

>>มีประสบการณ์ด้านการคุมทีมวิศวะ , ช่างเทคนิค ,และ ผู้รับเหมา

>>มีความสามารถ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

>>ใช้ MS Office , และ Auto CAD ได้อย่างดี

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฎิบัติงาน>>สำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

วันเวลาการทำงาน>>-จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ / เวลา 08.30 - 18.00 น. หรือตามที่บริษัทฯ กำหนดและตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

อัตราค่าจ้าง>>15,000 - 35,000 บาท (หรือตามตกลง)

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Executive ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>สร้างแผนการตลาดที่มุ่งเน้นผู้ใช้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved