ประกาศผลสอบ.com
2566
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ) เงินเดือนเริ่มต้น 10000-25000 บาทตามประสบการณ์

  « เมื่อ 07-01-2016 เวลา 17:01:19 โดย ฝ่ายบุคคล อ่าน 49655 »

ประสบการณ์กว่า 50 ปีของกลุ่มบริษัท มหาจักร ซึ่งดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง จนได้การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทมหาจักร ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำเข้าเกี่ยวกับ Audio (Denon และ JBL) / Visual / Lighting และเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ว่า บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุด รวมถึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริการหลังการขายอันเป็นเลิศตลอดไป บริษัทฯกำลังเปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับกลุ่มบริษัท มหาจักร ร่วมกัน

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ (ด่วนมาก !!!)

ลักษณะงาน  :

>> บริหารและจัดการระบบงานของแผนกการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

>> วิเคราะห์ว่างแผน กำหนดช่องทางการตลาด และจัดการงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนยอดขายสินค้าตามยอดที่ได้รับมอบหมาย

>> สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่ และรายเก่าอย่างต่อเนื่อง

>> บริหารจัดการงานด้านเอกสาร และรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

>> งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด

 

คุณสมบัติ :

>> เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

>> วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัครงาน

>> มีประสบการทางด้านการตลาด หรืองานขายสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

>> มีทักษะการทำงานที่เป็นทีมได้อย่างดี

>> มีความสามารถในการจัดการงานที่หลากหลาย

>> มีความอดทนต่อแรงกดดันในการปฏิบัติงานได้ดี

>> มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

>> มีทักษะในการเจรจา และการประสานงานที่ดี

>> มีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษที่ดี

>> สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบ้างครััง

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฎิบัติงาน >>สำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

วันเวลาการทำงาน >>จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ / เวลา 08.30 - 18.00 น. (หรือเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ)

อัตราค่าจ้าง >>15,000 - 20,000 บาท (หรือตามตกลง)

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ) / ประจำห้างใกล้บ้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

>>รับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในแผนกและที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

>>รับโทรศัพท์ ภายในแผนก โอนสายและประสานงานทั้งหมด

>>ทำรายงาน สรุป ภายในแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

>>จัดการประชุมภายในแผนก ประสานงานผู้เข้าร่วมการประชุม

>>จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกทั้งหมด

>>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานทั้งหมด

 

คุณสมบัติ :

>>เพศ หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

>>วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)

>>สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการพิมพ์ดีด

>>ทักษะในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน

>>ชองทำงานด้านเอกสาร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

>>สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

>>ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่หรือกำลังศึกษาภาคค่ำ

>>สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นบ้างครั้งตามที่บริษัทฯ กำหนด

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน >>ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

วัน/เวลาการปฏิบัติงาน >>วันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ /เวลา : 08.30 - 18.00 น.

เงินเดือน >>10K-15K บาท/เดือน(ตามตกลงและประสบการณ์)

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design) ประจำสำนักงานใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>ออกแบบบู๊ธสินค้า ดิสเพลย์ ร้านของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดทั้งหมด

>>ออกแบบตกแต่งร้านค้า

>>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดที่รับผิดชอบทั้งหมด

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

>>ชายหรือหญิง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

>>สามารถใช้ Auto cad เพื่อเคลียร์แบบต่าง ๆ ได้

>>ถ้าสามารถทำ 3D ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

>>สามารถพบลูกค้าเพื่อ Present งาน และเคลียร์หน้างานได้

>>ผู้ที่มีความกระตือรือร้นต่องาน รักงานออกแบบ และรักความก้าวหน้า

>>มีความคิดสร้างสรรค์ และถ้ามีความรู้ด้านก่อสร้าง, วัสดุ, Details (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

>>ชอบทำงานเป็นทีม สสมารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน

>>สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

>>สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ หรือตามสาขาต่างๆของบริษัทฯ

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฎิบัติงาน >>ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

เงินเดือน >>15K-25K (หรือตามตากลงและประสบการณ์)

วัน/เวลาการปฎิบัติงาน >>จันทร์ -ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือตามประกาศของบริษัทฯ / เวลา : 09.00 - 19.00 น. หรือตามหน่วยงานกำหนด

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Manager (Home Integrated System) ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>ดูแลรับผิดชอบแผนก Home Integrated System

>>ดูแลเรื่องการขยายตลาด และเพิ่มยอดขายในตลาด Home Integrated System

>>ดูแลพนักงานขาย ในการเปิดการขาย และ ปิดการขาย

>>ดูแลรับผิดชอบทีม วิศวกร ในการทำงานด้านเทคนิค (การเขียนแบบ , การติดตั้งระบบ , การส่งมอบงาน)

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

>>เพศ ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

>>วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน)

>>มีทักษะในการบริหารงานระบบเครื่องเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

>>มีความอดทอนต่อแรงกดด้นในการทำงานได้เป็นอย่างดี

>>มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

>>มีความรู้ในเรื่องระบบเสียงและระบบงานเป็นอย่างดี

>>มีความรู้ในเรื่องระบบควบคุม (Automatic System) ในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

>>มีประสบการณ์ด้านการขายเชิงวิศวะ (Sales Engineer)

>>มีประสบการณ์ด้านการคุมทีมวิศวะ , ช่างเทคนิค ,และ ผู้รับเหมา

>>มีความสามารถ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

>>ใช้ MS Office , และ Auto CAD ได้อย่างดี

>>วันสัมภาษณ์งานสามรถนำผลงานหรือโปร์ไฟล์นำมาเสนอกับทางผู้สัมภาษณ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา

 

สถานที่ปฎิบัติงาน>>สำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

วันเวลาการทำงาน>>-จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ / เวลา 08.30 - 18.00 น. หรือตามที่บริษัทฯ กำหนดและตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

อัตราค่าจ้าง>>15,000 - 35,000 บาท (หรือตามตกลง)

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Executive ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

>>สร้างแผนการตลาดที่มุ่งเน้นผู้ใช้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved