ประกาศผลสอบ.com
2566
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (สัญญาปีต่อปี) จำนวน 5 อัตรา

  « เมื่อ 14-01-2016 เวลา 08:21:08 โดย ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ อ่าน 49641 »
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (สัญญาปีต่อปี)
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างบริการเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 12,700.-/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างสำรวจหรือช่างก่อสร้าง

3. มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการตั่งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000.-/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการตั่งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี


เอกสารหลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

กำหนดรับสมัสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (สัญญาปีต่อปี)
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างบริการเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 12,700.-/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างสำรวจหรือช่างก่อสร้าง

3. มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการตั่งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000.-/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการตั่งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี


เอกสารหลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 - 20 มกราคม 2559

สมัครด้วยตนเองได้ที่

"ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2441 4579
คร ตั้งแต่วันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (สัญญาปีต่อปี)
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างบริการเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 12,700.-/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างสำรวจหรือช่างก่อสร้าง

3. มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการตั่งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000.-/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการตั่งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี


เอกสารหลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 - 20 มกราคม 2559

สมัครด้วยตนเองได้ที่

"ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2441 4579
 13 มกราคม 2559 - 20 มกราคม 2559

สมัครด้วยตนเองได้ที่

"ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2441 4579
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved