ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

  « เมื่อ 11-03-2016 เวลา 14:40:44 โดย อนุชาติ อ่าน 37277 »

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน

·         จบปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์

·         สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

·         ทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารอยู่ในระดับ ดีมาก

·         ทักษะด้านภาษาอังกฤษด้านอ่าน เขียน และพูด อยู่ในระดับ ดี

·         สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

·         หากมีความรู้ด้านการทำหนังสือราชการและระบบราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,000 บาท

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.      ใบสมัคร 1 ชุด

2.      สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาผลการเรียนอย่างละ 1 ฉบับ

3.      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

4.      สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

5.      ประวัติโดยย่อ

วิธิการสมัคร

๑.      สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง

๒.      สมัครทางอีเมลล์ โดยส่งหลักฐานมาที่ คุณปทิตตา (p_thumcharoen@hotmail.com คุณอนุชาติ (anuchataggie11@gmail.com)

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

0 2265 6500 ต่อ 6784 คุณปทิตตา (p_thumcharoen@hotmail.com หรือ คุณอนุชาติ anuchataggie11@gmail.com

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved