ประกาศผลสอบ.com
2562
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล 2560
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

  « เมื่อ 11-03-2016 เวลา 14:40:44 โดย อนุชาติ อ่าน 429 »

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน

·         จบปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์

·         สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

·         ทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารอยู่ในระดับ ดีมาก

·         ทักษะด้านภาษาอังกฤษด้านอ่าน เขียน และพูด อยู่ในระดับ ดี

·         สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

·         หากมีความรู้ด้านการทำหนังสือราชการและระบบราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,000 บาท

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.      ใบสมัคร 1 ชุด

2.      สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาผลการเรียนอย่างละ 1 ฉบับ

3.      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

4.      สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

5.      ประวัติโดยย่อ

วิธิการสมัคร

๑.      สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง

๒.      สมัครทางอีเมลล์ โดยส่งหลักฐานมาที่ คุณปทิตตา (p_thumcharoen@hotmail.com คุณอนุชาติ (anuchataggie11@gmail.com)

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

0 2265 6500 ต่อ 6784 คุณปทิตตา (p_thumcharoen@hotmail.com หรือ คุณอนุชาติ anuchataggie11@gmail.com

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved