ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ประกาศฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรมฯ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

  « เมื่อ 21-03-2016 เวลา 13:22:35 โดย พรหมทอง อ่าน 37182 »
ประกาศฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
        เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
                                    
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 
              1. หลักฐานการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
              2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
              3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
              4. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
              หากมีใบประกอบวิชาชีพทนายความ หรือ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต หรือ หนังสือรับรองเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง หรือมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 6
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-7212, 089-5058972
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 นาฬกา 
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved