ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

  « เมื่อ 25-03-2016 เวลา 17:43:07 โดย พรหมทอง อ่าน 37221 »

ประกาศฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ตามที่ฝ่ายนิติการฯ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2559 ไปแล้ว นั้น

ฝ่ายนิติการฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร เรียงตามลำดับดังนี้

1. นางสาวพิชญ์สินี พฤฒปภพ
2. นางสาวศุศิชา ช่วงชิด
3. นายภานุพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง
4. นางสาวอัสมา เพ็ชร์ทองคำ
5. นายสมพร พรหมโสภา
6. นายธนภูวภัสสร์ สีสวย
7. นางสาวปวีย์ธิดา ธารเนตร
8. นางสาววิภาณี ปานประดิษฐ์
9. นางสาวไอรินทร์ ลาภทวีอุดมวิทย์
10. นางสาวนารีรัตน์ หมวดดำ
11. นายพชร ศรีปน

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 นำเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

และติดต่อเข้าทำสัญญาจ้างภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ทึ่ฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 6 และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2559
หากไม่ติดต่อภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ฝ่ายนิติการฯ จะได้ติดต่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเข้าทำสัญญาจ้างต่อไป

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved