ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรีเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

  « เมื่อ 12-05-2016 เวลา 14:54:47 โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี อ่าน 37307 »

ตำแหน่ง  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑)      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

๒)      เพศ หญิง หรือ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี

๓)      สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

๔)      สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

๕)      สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

๖)      มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

๗)         ๗)     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

๘)         ๘)     ประสานงานได้ดี

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑)      ติดตามการบันทึกข้อมูลผลการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน

๒)      ช่วยปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการขออนุญาตเก็บและใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

๓)      บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์

๔)      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือน   ตามวุฒิการศึกษา


การสมัครและยื่นใบสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยยื่นเอกสารที่สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 17/20 ม.7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038057241-2

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved