ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา) อัตราเงินเดือน 21,420 บาท

  « เมื่อ 08-07-2016 เวลา 11:05:13 โดย สุพัตรา อ่าน 37184 »
อัตราเงินเดือน    21,420  บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆทีี่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft  Excel และ Microsoft Power Point และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น 
         ความรู้ด้านบริหารและวางแผนจัดการ
         ความรู้ในด้านวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
         ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Http://cms.swu.ac.th/hu  
   หรือ URL : http://goo.gl/1xE4XL

- สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มศว ห้อง 217 อาคาร 2ในวันและเวลาราชการ โทร 02-649 5543
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved