ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร สมช.

  « เมื่อ 04-10-2016 เวลา 15:54:58 โดย กลุ่มงานกฎหมาย ลำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อ่าน 37162 »
**รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1. ตำแหน่ง : นิติกร
2. อัตรา : 1 ตำแหน่ง
3. เงินเดือน : 15,000 บาท
4. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
5. สังกัด : กลุ่มงานกฎหมาย 

6. วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร 

         ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานกฎหมาย ชั้น ๔ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑  ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

   (๒) แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน ๑ ชุด (รับได้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

   (๓) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

   (๔) สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved