ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  « เมื่อ 19-01-2017 เวลา 15:46:35 โดย เกศรินทร์ ชมดี อ่าน 37187 »

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

   _____________________

๑.      กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  

     (๑)   กลุ่ม                 วิชาชีพเฉพาะ (ก)

            ชื่อตำแหน่ง         นักกายอุปกรณ์

            อัตราว่าง           ๑ อัตรา

            ค่าตอบแทน         เดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท

                             (2)   กลุ่ม                 วิชาชีพเฉพาะ (ก)

                                    ชื่อตำแหน่ง         พยาบาลวิชาชีพ

             อัตราว่าง            1 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท

                             (3)   กลุ่ม                 วิชาชีพเฉพาะ (ข)

                                    ชื่อตำแหน่ง         นักวิทยาศาสตร์

             อัตราว่าง            2 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท

(4)   กลุ่ม                 บริหารทั่วไป

                                     ชื่อตำแหน่ง        นักจัดการงานทั่วไป

             อัตราว่าง            2 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ 13,300 บาท 

                             (5)    กลุ่ม                เทคนิค

                                    ชื่อตำแหน่ง         เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

             อัตราว่าง            2 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ 12,400 บาท 

      (6)  กลุ่ม                  เทคนิค

                                    ชื่อตำแหน่ง         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

             อัตราว่าง            1 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ 10,200 บาท 

      (7)   กลุ่ม                 เทคนิค

                                    ชื่อตำแหน่ง         เจ้าพนักงานธุรการ

             อัตราว่าง           4 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ 10,200 บาท 

      (8)  กลุ่ม                  เทคนิค

                                    ชื่อตำแหน่ง         เจ้าพนักงานพัสดุ

             อัตราว่าง           1 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ 10,200 บาท 

      (9) กลุ่ม                   บริการ

                                    ชื่อตำแหน่ง         ผู้ช่วยพยาบาล  

             อัตราว่าง            6 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท    

      (10) กลุ่ม                 บริการ

                                     ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยทันตแพทย์

             อัตราว่าง            1 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท    

 (11) กลุ่ม                 บริการ

                                     ชื่อตำแหน่ง        พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

             อัตราว่าง            1 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๗,๕๙๐ บาท     (วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖)

      (12) กลุ่ม                 บริการ

                                    ชื่อตำแหน่ง         พนักงานประกอบอาหาร

             อัตราว่าง           2 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ 7,590 บาท (เพศหญิง) (ไม่กำหนดวุฒิ)

     (13) กลุ่ม                 บริการ

            ชื่อตำแหน่ง         พนักงานช่วยเหลือคนไข้

            อัตราว่าง           24 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๗,๕๙๐ บาท     (วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖)

                                   เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท     (วุฒิ ปวช.)

     (14) กลุ่ม                 บริการ

            ชื่อตำแหน่ง         พนักงานประจำห้องทดลอง

            อัตราว่าง           4 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๗,๕๙๐ บาท     (วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖)

     (15) กลุ่ม                 บริการ

            ชื่อตำแหน่ง         พนักงานประจำห้องยา

            อัตราว่าง           2 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๗,๕๙๐ บาท     (วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖)

     (16) กลุ่ม                 บริการ

            ชื่อตำแหน่ง         พนักงานประจำตึก

            อัตราว่าง           ๑ อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๗,๕๙๐ บาท     (วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖)

                                   เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท     (วุฒิ ปวช.)

     (17) กลุ่ม                 บริการ

            ชื่อตำแหน่ง         พนักงานบริการ

                                  (พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา,หอผู้ป่วย 1 อัตรา)

            อัตราว่าง           2 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๗,๕๙๐  บาท    (วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖)

                                   เดือนละ ๘,๓๐๐  บาท    (วุฒิ ปวช.) 

(18) กลุ่ม                 บริการ

                                     ชื่อตำแหน่ง        พนักงานบัตรรายงานโรค

             อัตราว่าง            1 อัตรา

             ค่าตอบแทน         เดือนละ ๗,๕๙๐ บาท     (วุฒิ ม.๖)

                                   เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท     (วุฒิ ปวช.)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1 )

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th/ร่วมงานกับเรา  หรือ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/HR20170119-2.pdf

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved