ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

คู่มือเตรียมสอบ ติว นายร้อยตำรวจ สายไฟฟ้าสื่อสาร ชั้นสัญญาบัตร ปี 2555 sheetram.com

  « เมื่อ 07-12-2012 เวลา 09:14:18 โดย sheetram อ่าน 38087 »
คู่มือเตรียมสอบ ติว นายร้อยตำรวจ สายไฟฟ้าสื่อสาร ชั้นสัญญาบัตร ปี 2555

1. คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายไฟฟ้าสื่อสาร ชั้นสัญญาบัตร (SP)
    รหัส SP415 ราคา 250 บาท
  สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การสื่อสารข้อมูล
เฉลยละเอียดะร้อมคำอธิบาย
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ทฤษฎีและการใช้งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ หลักการสื่อสาร
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

Click ดูรายละเอียด : http://www.sheetram.com/products-v-6955-a-.html

2. คอร์สติวไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจสายการไฟฟ้าสื่อสาร (อ.ชลสิทธิ์)
    รหัส SG596 ราคา5,500 บาท
  ประกอบด้วย DVD เอกสารประกอบการเรียน ครบทุกรายละเอียดการสอบ เหมือนมาติวที่สถาบัน !!
ประกอบด้วย
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทั่วไป ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่นที่
เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว จำนวน 5 ข้อ
- ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน
การเขียนและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฏเกณฑ์และความนิยม
การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ
  2. เฉพาะตำแหน่ง สายประมวลผล ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
    1. เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย จำนวน 20 ข้อ
    2. การสื่อสารข้อมูล จำนวน 20 ข้อ
    3. ทฤษฎีและการใช้งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ข้อ
    4. หลักการสื่อสาร จำนวน 15 ข้อ
    5. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 15 ข้อ

Click ดูรายละเอียด : http://www.sheetram.com/products-v-6925-a-.html

ดูรายละเอียดคู่มือเตรียมสอบอื่นๆ เพิ่มที่  http://www.sheetram.com/products-p-116-1-278-.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved