ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานวารสารโรคมะเร็ง

  « เมื่อ 18-11-2018 เวลา 18:16:31 โดย คุณจุฑารัตน์ อ่าน 37176 »

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รับสมัคร เจ้าหน้าที่
บริหารงานสำนักงานวารสารโรคมะเร็ง

คุณสมบัติดังนี้
1.
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีวภาพ ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office หรือโปรแกรมอื่นได้

ลักษณะงาน
1. ทำงานเกี่ยวกับ
การจัดทำหนังสือวารสารโรคมะเร็ง
2. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับด้านวารสารโรคมะเร็ง
3. ติดต่อประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดทำวารสารโรคมะเร็ง

 

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4. รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1รูป

รายละเอียดการสมัคร
รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. ที่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
268/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์
087-361-3614 ติดต่อคุณสุนันทา คุณจุฑารัตน์

Email: thaicancerj@gmail.com

และสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ในเวลา 08.30 เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved