ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) รับสมัครตำแหน่ง ลูกจ้างกำกับดูแลความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

  « เมื่อ 12-03-2019 เวลา 11:25:26 โดย ธพส. อ่าน 37230 »

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อขึ้นบัญชีใน ตำแหน่ง ลูกจ้างกำกับดูแลความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติ

(1)    อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

(2)    การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

(3)    มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

(1)    ประสานงาน และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

(2)    ปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

(3)    ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

(1) สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ ๑๒๐ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือ

(2) ส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ที่ hr@dad.co.th หรือ Pattarapan@dad.co.th หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน และน่าสนใจ บริษัทฯจะทำการติดต่อกลับถึงท่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้มาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารสมัครงาน ณ ที่ทำการบริษัทฯ ที่อยู่ตามข้างต้น หรือ

(3)    สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน"


ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-142-2203 หรือ 02-142-2241 

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved