ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

  « เมื่อ 25-03-2019 เวลา 23:30:06 โดย BSRU News อ่าน 37262 »


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ ส่วนชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2562 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาการตลาด, สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาการประกอบการธุรกิจ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  สาขาการบัญชี

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

สนใจสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved