ประกาศผลสอบ.com
2566
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำร่องปฏิรูปหลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ร่วมกับเอกชนตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

  « เมื่อ 26-04-2019 เวลา 12:20:09 โดย BSRU News อ่าน 49673 »


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำร่องปฏิรูปหลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ร่วมกับเอกชน
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำร่องประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการบริการขนส่งและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ไทย ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และนำร่องปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ตามความก้าวหน้าของโลกยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

 ในการนี้มี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย และ คุณธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอนวานซ์เซนเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามในโครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีการเรียนรู้ทักษะด้านวิชาชีพในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ควบคู่กับความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยี ให้เท่าทันกระแสของการนำเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆ หนึ่งในหน้าที่ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved