ประกาศผลสอบ.com
2566
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  « เมื่อ 23-06-2019 เวลา 16:14:09 โดย BSRU News อ่าน 49635 »


มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2562

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2562 โดยเปิดรับในคณะและสาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

·      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (สารนิพนธ์ จำนวน 45 คน, วิทยานิพนธ์ จำนวน 5 คน)

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

·      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิทยานิพนธ์ จำนวน 40 คน)

3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

·      สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วิทยานิพนธ์ จำนวน 10 คน)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

·      สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สารนิพนธ์ จำนวน 15 คน, วิทยานิพนธ์ จำนวน 5 คน)

·      สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จำนวน 15 คน

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

·      สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 20 คน

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

·      สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ จำนวน 40 คน


ผู้สนใจสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 11

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1810,1813 หรือ http://www.bsru.ac.th/news/archives/6211

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved