ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(โซเชียลมีเดีย) 1 อัตรา

  « เมื่อ 16-07-2014 เวลา 11:02:27 โดย หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช อ่าน 37192 »
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><FONT face="Angsana New"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับบุคลากรจำนวน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC" lang=TH>1 </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>อัตรา ดังนี้</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC" lang=TH><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpFirst><FONT face="Angsana New"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 15pt" lang=TH>ตำแหน่ง</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 15pt">: <SPAN lang=TH>นักวิชาการศึกษา (โซเชียลมีเดีย) จำนวน 1 อัตรา </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 15pt" lang=TH><FONT face="Angsana New"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ประเภทการจ้าง</FONT><FONT face=""><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New', 'serif'; COLOR: black; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi">พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</SPAN></STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 15pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="MARGIN: auto auto auto 1.2pt; WIDTH: 461.75pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=616> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000; BORDER-LEFT: #000000; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 2.25pt; WIDTH: 461.75pt; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #000000; BORDER-RIGHT: #000000; PADDING-TOP: 2.25pt" vAlign=top width=616> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face=""><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>ลักษณะของตำแหน่งงาน</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="">1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>สร้างระบบโซเชียลมีเดียของพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งติดตามผล วิเคราะห์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>และพัฒนา</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>เขียนบทความประชาสัมพันธ์เขียนบล็อก</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=TH>ออกแบบระบบฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>นำ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=TH>สื่อและข้อมูลต่างๆ สำหรับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">(<SPAN lang=TH>เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ บล็อก วิกี้ และโลกเสมือนจริงเช่น เซคันด์ไลฟ์</SPAN>) </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>เข้าสู่สังคมโซเชียลมีเดีย</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-list: Ignore">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อความที่ส่งและสื่อทางสังคมออนไลน์ทุกช่องทางเป็นไปอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงาน</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-list: Ignore">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>บริการวิชาการเขียนบทความ นำชมพิพิธภัณฑ์<A name=_GoBack></A><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-list: Ignore">7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: 'Angsana New'; mso-hansi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000; BORDER-LEFT: #000000; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 2.25pt; WIDTH: 461.75pt; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #000000; BORDER-RIGHT: #000000; PADDING-TOP: 2.25pt" vAlign=top width=616> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 3pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpLast><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000; BORDER-LEFT: #000000; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 2.25pt; WIDTH: 461.75pt; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #000000; BORDER-RIGHT: #000000; PADDING-TOP: 2.25pt" vAlign=top width=616> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>ไม่จำกัดเพศ</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC" lang=TH> (</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC" lang=TH>)</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=TH>อายุไม่เกิน 30<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: TH" lang=TH>ปี </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>มีความสามารถใช้ภาษาเขียนได้ดีพิมพ์ดีดคล่องมีความคิดสร้างสรรค์</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>สามารถใช้โปรแกรม</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"> Flash <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>MxS-SENSE<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Photoshop Dermviewer Html </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>มีความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">8.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">9.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถอ่านพูดเขียนได้</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">10.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">11.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>มีความกระตือรือร้นในการทำงาน</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">12.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">13.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>สามารถทำงานเป็นทีมได้</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">14.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>กล้าแสดงออก</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">15.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>สามารถทำงานล่วงเวลาได้</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo1; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-theme-font: major-bidi"><SPAN style="mso-list: Ignore">16.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=TH>เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรมจริยธรรมอันดี</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC" lang=TH>**</SPAN></B><I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานโซเชี่ยลมีเดียจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ</SPAN></I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=center><FONT face=""><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ </SPAN></U></B><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC" lang=TH>13 </SPAN></U></B><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>สิงหาคม</SPAN></U></B><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC" lang=TH> 2557</SPAN></U></B><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></SPAN></U></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH><FONT face="">สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi">, </SPAN><FONT face=""><SPAN style="mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>สวัสดิการต่างๆที่จะได้รับ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=center><FONT face=""><SPAN style="mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>ได้ที่โรงพยาบาลศิริราช เคาน์เตอร์พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน อาคารอนุรักษ์ </SPAN><SPAN style="mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>1 </SPAN><SPAN style="mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH>ชั้น</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi">1 </SPAN><SPAN style="mso-ascii-font-family: Nakaracha; mso-hansi-font-family: Nakaracha; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'" lang=TH><FONT face="">เบอร์โทรศัพท์ </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'CordiaUPC', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: CordiaUPC; mso-hansi-font-family: CordiaUPC; mso-bidi-font-family: 'Angsana New'; mso-bidi-theme-font: major-bidi">02-4192618, 02-4192619 http://www.si.mahidol.ac.th/museum</SPAN><FONT face="">s/</FONT></P><BR>
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved