ประกาศผลสอบ.com
2563
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

กลุ่มเศษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา

  « เมื่อ 03-10-2014 เวลา 13:23:55 โดย kingcraf อ่าน 839 »
<div>กลุ่มเศษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน&nbsp;</div><div>เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา</div><div>ลักษณะของงาน : <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ด้านการเกษตร และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย</div><div>คุณสมบัติผู้สมัคร : <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div><div>1. จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์</div><div>2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft excel,Microsoft powerpoint</div><div>3. ทางหน่วยงานยินดีต้อนรับผู้ที่มีใจเรียนรู้ ขยัน อดทน</div><div>เงินเดือน : <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ตามตกลง&nbsp;</div><div>สถานที่ทำงาน : <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร</div><div>วิธีการรับสมัคร : <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>สมัครด้วยตนเอง โทร 0806011117</div><div>หมายเหตุ : <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>การรับสมัครผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง&nbsp;</div><div>(1)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตร และ Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ</div><div>(2)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ&nbsp;</div><div>(3)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป</div><div>(4)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>หลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)</div><div>สมัครได้ที่ :</div><div>ชั้น 6 ตึก 8 ชั้น กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร 080-6011117</div><div><br></div>
RE : กลุ่มเศษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา ตอบกระทู้
  « ตอบ # 1 เมื่อ 14-10-2014 เวลา 12:59:23 โดย ผู้ดูแล »  
กลุ่มเศษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา //คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft excel,Microsoft powerpoint 3. ทางหน่วยงานยินดีต้อนรับผู้ที่มีใจเรียนรู้ ขยัน อดทน &nbsp;//เงินเดือน : ตามตกลง //สถานที่ทำงาน : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร //วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง โทร 0806011117 //**หมายเหตุ : การรับสมัครผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง **//สมัครได้ที่ : ชั้น 6 ตึก 8 ชั้น กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร 080-6011117
1
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved