ประกาศผลสอบ.com
2563
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

  « เมื่อ 09-10-2014 เวลา 09:59:01 โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่าน 721 »
<p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๒ อัตรา</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">คุณสมบัติ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">๑. เพศหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">๒. วุฒิการศึกษา ระดับ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">๓. สนใจงานด้านการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันใส่ใจในหน้าที่ ละเอียด รอบคอบ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">&nbsp;เอกสารหลักฐานในการสมัคร</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">๑. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">๒. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">๓. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">๔. ใบรับรองแพทย์</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial">&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5" face="arial"><span lang="TH">ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ ชั้น๑ </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH"><font size="5" face="arial">ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH"><font size="5" face="arial">สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๔๑ ๔๕๒๑-๒๒</font></span><span lang="TH" style="font-size:32.0pt;font-family:&quot;TH SarabunPSK&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <o:p></o:p></span></p>
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 1 เมื่อ 14-10-2014 เวลา 12:55:40 โดย ผู้ดูแล »  
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๒ อัตรา คุณสมบัติ ๑. เพศหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย ๒. วุฒิการศึกษา ระดับ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ๓. สนใจงานด้านการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันใส่ใจในหน้าที่ ละเอียด รอบคอบ //ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ ชั้น๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ //สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๔๑ ๔๕๒๑-๒๒
1
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved