ประกาศผลสอบ.com
2567
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  « เมื่อ 13-01-2015 เวลา 08:43:19 โดย งานบุคคลและประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว อ่าน 50772 »
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาจบระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
2) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม และระบบโทรศัพท์

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี 16,360 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=22804

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา คลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 
โทร (02)649-5187
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved