ประกาศผลสอบ.com
2560
   
หมวดหมู่
งานราชการที่ยังไม่ปิดรับสมัครสอบ
งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการที่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการ วุฒิ ม 6 ปวช ปวส
งานราชการ วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ วุฒิปริญญาโท, เอก
งานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
ประกาศผลสอบ
 
งานราชการได้รับความนิยม
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 43 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 43 อัตรา
ทบ.เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2561 (ชาย/หญิง) 152 อัตรา
ทบ.เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2561 (ชาย/หญิง) 152 อัตรา
กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา
กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการและพนักงานราชการ 137 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการและพนักงานราชการ 137 อัตรา
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 ยังมีอัตราว่างอีก 10,023 อัตรา
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 ยังมีอัตราว่างอีก 10,023 อัตรา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 79 อัตรา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 79 อัตรา
เตรียมเปิดสมัครสอบตำรวจ 2561 เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา
เตรียมเปิดสมัครสอบตำรวจ 2561 เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา
กรมที่ดินเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 213 อัตรา
กรมที่ดินเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 213 อัตรา
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 75 อัตรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 75 อัตรา
งานอื่นๆ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
    :: เมื่อ 19-11-2557 :: เข้าชมทั้งหมด 5531 ครั้ง ::
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 2560
    :: เมื่อ 11-08-2560 :: เข้าชมทั้งหมด 151163 ครั้ง ::
เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข และสรุปคำถามที่พบบ่อย
    :: เมื่อ 22-09-2560 :: เข้าชมทั้งหมด 12577 ครั้ง ::
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    :: เมื่อ 20-09-2555 :: เข้าชมทั้งหมด 9764 ครั้ง ::
แนวข้อสอบภาค ก กรมการปกครองท้องถิ่น 2556 ระเบียบงานสารบรรณ
    :: เมื่อ 25-02-2556 :: เข้าชมทั้งหมด 15692 ครั้ง ::
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
    :: เมื่อ 25-02-2556 :: เข้าชมทั้งหมด 31189 ครั้ง ::
กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอบต.
    :: เมื่อ 20-09-2555 :: เข้าชมทั้งหมด 53355 ครั้ง ::
งานอื่นๆ ทั้งหมด 7 รายการ : แสดงผลหน้าละ 20 รายการ จำนวนทั้งหมด 1 หน้า
1
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อบต 2557 ล่าสุด อื่นๆ
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved